Menu

Carina Eriksson – Complexa Konsult AB

Handledning - Bemanningsuppdrag

Kompetens och erfarenhet

 

Handledning

Handledning i grupp eller enskilt för personer som i sin dagliga verksamhet arbetar med människor.

Läs mer»

Bemanning

Bemanning och enstaka utredningar till socialförvaltningen och andra organisationer samt till privata aktörer.

Läs mer»

Övriga tjänster

Färdigutredda kontaktfamiljer och kontaktpersoner, samt umgängesstöd i komplicerade ärenden.

Läs mer»

Teori

I arbetet med barn, deras familjer samt i handledningssituationer utgås i huvudsak från systemiska teorier.

Läs mer»