Menu

Teori

I arbetet med barn, deras familjer samt i handledningssituationer utgår Complexa Konsult och Carina Eriksson i huvudsak från systemiska teorier. Ett system kan förstås på flera olika sätt. Ingen enskild förklaring täcker in helheten. Det är svårt att dra gränser för ett system.

”Ett system kan beskrivas som en uppsättning delar eller komponenter som är relaterade till eller interagerar med varandra på ett sammanhängande sätt”.
(Tomm, 2000)

Systemisk teori: 

  • Utforskar och uppmärksammar kopplingen och interaktionen mellan olika delar i ett socialt system (exempelvis tankar, föreställningar, berättelser, känslor, relationer, miljö, sammanhang, tidsperspektiv, handlingar, dess effekter med mera).
  • Inställningen om att allting, på ett eller annat sätt, är förbundet med varandra. En hög grad av komplexitet.
  • System kan inte kontrolleras, bara påverkas eller ”störas”(interveneras). När man betraktar eller intervenerar ett system är man själv en del av det. Ingen enskild faktor är ensamt ”skyldig” eller orsak till det som uppstår (eller inte uppstår), flera delar är medansvariga.
  • Komplexiteten i ett system skapar en stor mängd möjligheter. Små förändringar kan få stora effekter.

”System skapar inte problem, problem skapar system”.
 (H Goolishian).