Menu

Kompetens

Complexa Konsult drivs av mig, Carina Eriksson. Jag har min bakgrund inom förskola, grundskola och gymnasium som barnskötare, fritidsledare och lärarassistent från mina första 16 yrkesår.

Jag examinerades som socionom med mångkulturell inriktning (140p) 2003 och är sedan 2014 utbildad handledare (30p). Jag har vidare utbildning i hedersrelaterat våld (7,5p), familj, religion och rätt (15p), barnens rätt i familjen – rättsregler i privat och offentlig rätt (7,5p).

Dessutom är jag utbildad i BBIC-metoden (Barns behov i centrum), Signs of Safety – om våld mot nära, Nya Kälvestensmetoden – kring djupintervjuer, samt har särskild kompetens i hedersrelaterad problematik och mångkulturella familjesystem. Jag har även goda kunskaper i LVU-lagstiftning och socialtjänstlagen, SoL, gällande barnavårdsärenden.

Inom området handledning har jag genomgått handledningsmetodik i psykosocialt arbete från Ersta högskola i Stockholm, 45 p. Jag har vidareutbildat mig genom kurs i kreativa metoder, forumspel/levande stolar och liknande. Målet är på sikt att de kreativa metoderna skall känneteckna min handledningsmodell.

Parallellt med handledningsuppdrag går jag på superhandledning en gång i månaden.

Sedan 2003 har jag arbetat som socialsekreterare inom missbruk för unga/vuxna. Jag har varit anställd på en kuratorsenhet och hyrts ut som kurator på en högstadieskola. Jag har arbetat inom barn- och familjeområdet under sammanlagt 11 år; som socialsekreterare, barnavårdsutredare och familjehemskonsulent.

2007 gick jag över till den privata sektorn, bemanningsföretag, konsultverksamhet i Stockholm med omnejd. Jag arbetade som uthyrd barnavårdsutredare samt som familjehemskonsulent inom företagets familjeverksamhet.

2009 startade jag egen konsultverksamhet, i huvudsak som barnavårdsutredare och familjehemsutredare. Tillsammans med en kollega arbetar jag nu mestadels med komplicerade barnavårdsutredningar över hela Sverige där socialförvaltningen på grund av hot, konflikter eller andra försvårande omständigheter inte själva kan handlägga barnavårdsärendet. Vi specialiserar oss på hemtagningsutredningar (LVU) samt hemutredningar (i barnets boendemiljö) och intensivutredningar. Vi reser över hela Sverige från norr till söder och möter utsatta barn och deras föräldrar. Vi tränas i att möta och bemöta barn, föräldrar, skolpersonal och familjehemsföräldrar i kris.

 Carina Eriksson - Complexa Konsult